31-07-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 iunie 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2017 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul II 2017 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 7.551.279 lei, din Excedentul bugetului local si a sumei de 57.000 lei din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2017 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea , a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2017 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii judeteni Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judetean Valcea, in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 651 Pausesti Maglasi – Stoenesti, km 2+700 – 7+700”, judetul Valcea, conform devizului general Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Consolidare si refacere DJ 648 Ionesti – Olanu – Limita judetul Olt, km 8+900 – 9+470”, judetul Valcea, conform devizului general Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Consolidare si refacere DJ 703 N Berislavesti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000”, judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Refacere platforma drum si podete pe DJ 654 Valea Cheii - Cheia - Manastirea Iezer - Schitu Pahomie, km 6+000 - 16+681”, judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701 D Ciunget – Latorita – Galbenu, km 0+000 – 5+500”, judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Refacere DJ 703 M Perisani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platforma drum si ziduri de sprijin)”, judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Refacere podete pe DJ 643 B Babeni Oltetu - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Roesti (DN 65C), km 20+950, km 26+300 si km 31+100” , judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Reamenajare spatii Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea” si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
19 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Memorialului „Nicolae Balcescu” Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
23 Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.107 din 31 mai 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei proprii la finantarea obiectivului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, in perioada 2014-2020” Descarcare
25 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile achizitionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015, „Echipamente pentru statia de compostare Raureni” in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea” (SMID Valcea) Descarcare
26 Proiect de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri imobile si mobile achizitionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015, „Echipamente pentru statia de compostare Raureni” in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea” (SMID Valcea) Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Ministerul Turismului privind utilizarea brand-ului de tara Descarcare
28 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Valcea Descarcare
29 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia contractul de management, precum si numirea managerului la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
30 Diverse  

Arhiva sedinte