28-02-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2013. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 februarie 2013. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr. ing. Ion Cilea, de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut cu valoarea de 4.424.866,00 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierete din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor si contributiilor Consiliului Judetean Valcea, catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia, Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea pentru anul 2013. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2013. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, in anul 2013. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana ”Antim Ivireanul” Valcea, pentru anul 2013. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2013. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2013. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Oltetani – Balcesti”, operatorului de transport rutier Primaria Comunei Lalosu. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean, precum si darea in administrarea Muzeului Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea, a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Asociatiei ”In Media Veritas”, a unor spatii in suprafata de 165,73 mp, situate la etajul III in imobilul ”Centrul Militar Judetean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 76/30.06.2010. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 91/30.07.2010. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 75/30.06.2010. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.13/ 31.01. 2013. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind infiintarea Societatii Comerciale ”Parc Ind Valcea” S.A. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ”Parc Ind Valcea” S.A. si aprobarea contractului de mandat al acestuia. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea si aprobarea contractului de mandat al acestuia. Descarcare
21 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul IV, anul 2012 . Descarcare
22 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte