14-08-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", si a cofinantarii aferente proiectului "Reabilitarea si Dezvoltarea Centralei Electrice de Termoficare Govora" in cadrul Programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 2198,90 mii lei din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Valcea, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 13 februarie 2008 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind adoptarea Strategiei Judetului Valcea de Dezvoltare a Asistentei si Protectiei Sociale, 2008-2013, si aprobarea Planului de Actiune al Strategiei Descarcare

Arhiva sedinte