17-08-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 iulie 2011. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Ion Cilea, de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 Analiza privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in cursul trimestrului II 2011 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr. 20, 41 si 59 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr 117 din 29 octombrie 2010 privind asocierea Judetului Valcea cu localitati din judet, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Documentului de Pozitie privind integrarea si operarea facilitatilor ISPA realizate de municipiul Ramnicu Valcea in proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea". Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltate Intercomunitara "APA VALCEA" si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei sa aprobe primirea unor noi membri, sa voteze in favoarea adoptarii Actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatie si sa semneze aceste acte. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-econimice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii:"Reabilitare si modernizare DJ 643 - Limita judetului Olt - Lalosu - Fauresti - Ganesti, km 52+400 - 78+490", judetul Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
10 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte