03-09-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea cu 3.210.000 mii lei a sumelor din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru produse lactate si de panificatie, pe anul 2004. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 8.000.000 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2004, pentru executia obiectivului de investitii "Extindere si modernizare sediu Consiliu Judetean Valcea". Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2004. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei pe anul 2004 a Consiliului Judetean Valcea catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, listei functiilor publice si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii numarului de curse pe traseul interjudetean Slatina - Dragasani, prevazut in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean pe anul 2003, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.36 din 19 martie 2003. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea nr.18 din 25.03.2004, referitoare la repartizarea sumelor prevazute pentru anul 2004 in vederea realizarii PUG si RLU in sistem GIS (sistem informational geografic). Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa a municipiului Dragasani". Descarcare
12 Proiect de hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind reorganizarea consiliilor de administratie la Teatrul "Anton Pann" Valcea, Muzeul Judetean Valcea, Memorialul "Nicolae Balcescu", scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea si Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Ramnicu Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APAVIL SA Valcea, SC CET GOVORA SA si SC "CENTRUL DE AFACERI FLANDRA- VALCEA" SA. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in consiliile de administratie ale spitalelor judetene. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Comisiile Adunarii Regiunilor Europei (A.R.E.), precum si participarea acestora la sedintele de lucru ale Comisiilor si la Adunarile Generale. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Comisia de selectie privind solutionarea cererilor pentru fondurile nerambursabile ce se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea. Descarcare
21 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte