18-04-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 martie 2008 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume defalcate din cota de 22% din impozitul incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini si a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 - 30.06.2011, in judetul Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile Locale ale oraselor Baile Olanesti, Calimanesti si Ocnele Mari si Consiliile Locale ale comunelor Daesti, Berislavesti, Budesti, Bujoreni, Golesti, Muereasca, Pausesti Maglasi, Runcu, Salatrucel si Vladesti, in vederea promovarii si implementarii proiectului ''Sistem integrat de colectare a deseurilor in zona comunei Daesti'', in cadrul Pogramului Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala '' Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu''. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile locale ale oraselor Babeni, Baile Govora si Consiliile Locale ale comunelor Francesti, Barbatesti, Bunesti, Mihaesti, Pausesti, Pietrari, Stoenesti si Tomsani in vederea promovarii si implementarii proiectului ''Sistem integrat de colectare si depozitare temporara a deseurilor in comuna Francesti'', in cadrul Programului Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala '' Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu'' Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al orasului Horezu, in vederea promovarii si implementarii proiectului ''Reabilitare partiala a sistemului de alimentare cu apa a Orasului Horezu'' in cadrul programului Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala ''Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu''. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile Locale ale comunelor Ionesti, Glavile, Orlesti, Pesceana, Popesti, Scundu, Sirineasa, Stefanesti si Voicesti, in vederea promovarii si implementarii proiectului ''Sistem integrat de colectare si depozitare temporara a deseurilor in comuna Ionesti'', in cadrul programului Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala ''Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu'' Descarcare
9 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte