27-11-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 octombrie 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 noiembrie 2017 Descarcare
3 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 8 noiembrie 2017 Descarcare
4 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 noiembrie 2017 Descarcare
5 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
6 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestrul III/2017 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2017 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Bugetului imprumuturilor interne, pe anul 2017 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare
10 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu, pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni - Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nord - Gara - Faurecia Budesti ", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nord - Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, a unor spatii care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2018 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind incetarea de drept a exercitarii cu caracter temporar de catre doamna Udubasa Daniela Stefania, a functiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APA VALCEA” sa aprobe primirea de noi membri in Asociatie, retragerea comunei Roesti din Asociatie, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, precum si semnarea Actelor Aditionale incheiate la acestea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Valcea S.A. sa numeasca membrii Consiliului de administratie al societatii desemnati in urma procedurii de selectie Descarcare
19 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea pentru revocarea unui membru din Consiliul de administratie al societatii Descarcare
20 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea sa numeasca administratorii provizorii in Consiliul de administratie al societatii Descarcare
21 Proiect de hotarare privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, doamnei Udubasa Daniela Stefania Descarcare
22 Diverse  

Arhiva sedinte