07-08-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare convocata de indata Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Vâlcea din data de 31 iulie 2020 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri şi poduri judetene, pe anul 2020
– Iniţiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte