28-01-2022

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 12 ianuarie 2022 Descarcare
2 Informare privind activitatea din trimestrul IV 2021 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care si le propune Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2022 Descarcare
4 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public în perioada 01.01.2021-31.12.2021 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2022 si a estimarilor pe anii 2023-2025
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 30.799.968 lei, din Excedentul bugetului local si a sumei de 1.392.800 lei, din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2022
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de desemnare a reprezentantilor comunitatii locale în Comitetul de Organizare UNESCO, care se va constitui pentru Manastirea Hurezi, Judetul Valcea (monument istoric înscris în Lista Patrimoniului Mondial)
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a imobilului "Cula Greceanu", situat în sat Maldaresti, comuna Maldaresti, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru obiectivului de investitii "Restaurarea, dotarea si punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca"
- Initiator:Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a bunului imobil "Drum judetean DJ 703P Racovita-Titesti", aflat în domeniul public al judetului Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: "Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie" si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare platforma DJ 656 Olanesti - Comanca - Tisa - Vila 1 Mai - DN 64, km 0+900"
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea

Descarcare
15 Proiect de hotarare privind avizarea organizarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie-Sectia R.M.F.T. din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2022
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2022
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr. 2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de învatamant special din judetul Valcea, pentru anul scolar 2022 – 2023
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de hrana si a indemnizatiei de periculozitate pentru membrii formatiilor de salvare ale Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului National de Excelenta Ramnicu Valcea pentru pregatirea elevelor la disciplina sportiva handbal
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
24 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte