23-12-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 22.11.2005 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 30.11.2005. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli al unor institutii de cultura partial finantate din Bugetul propriu al judetului, pe anul 2005. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 352,71 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oreselor si municipiilor si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 696,00 mii lei din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, prevazut in bugetul propriu pe anul 2005, in vederea acordarii unor ajutoare unitatilor administrativ - teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, finantate din bugetul propriu al judetului Valcea si rectificarea Programului lucrarilor de reparatii drumuri si poduri judetene, drumuri comunale, strazi, poduri si podete, finantate in baza Hotararii Guvernului nr.821/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr.1027/2005 si Hotararii Guvernului nr.1221/2005. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.93/2004 referitoare la repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr.511/2004, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66/2005 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.154/2005 privind rectificarea bugetului de stat, pe anul 2005 . Descarcare
8 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de solutionare a intampinarii formulate de numitii: Savu Elena, Savu Ioana, Savu Nicolae, Savu Ion si Genoiu Marian Descarcare
9 Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru si validarea mandatelor a trei membri in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind tarifele ce se aplica pe tipuri de activitati desfasurate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2006. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea in localitatile Baile Govora si Pausesti si a serviciilor de canalizare – epurare in localitatea Baile Govora. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind acordul de modificare a unor preturi la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea art.2 pct.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.41 din 17.04.2003, referitoare la darea in administrarea unitatilor sanitare de interes judetean a unor imobile proprietatea publica a judetului Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Universitatea Bucuresti – Facultatea de Geologie si Geofizica, in vederea promovarii proiectului “Evaluarea de mediu a lacurilor de pe raul Olt din zona Ramnicu Valcea: accent pe materia in suspensie si pe sedimente”. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local, de amenajare a sensului giratoriu la intersectia strazii Gib Mihaescu cu bulevardul Tineretului din municipiul Ramnicu Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local, de amenajare a unei artere de circulatie pentru fluidizarea traficului rutier in zona Ostroveni – Sud, municipiul Ramnicu Valcea. Descarcare
17 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte