31-07-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Vâlcea din data de 17 iulie 2020. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pâna in prezent. Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul II 2020 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Vâlcea. Descarcare
4 Proiect de hotarâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Judetean Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea din bugetul Judetului Valcea pentru Comuna Bujoreni, Judetul Valcea, a sumei de 35,0 mii lei necesara derularii procedurii de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor acordate in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei si a masurilor educative aferente, pentru anul scolar 2020-2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare elevilor din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Valcea, care au obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat si la Evaluarea nationala la finalul anului scolar 2019-2020, a cuantumului stimulentului financiar, a elevilor beneficiari, precum si a sumei aferente cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea evenimentului.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Vâlcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Vâlcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarâre privind constatarea incetarii Contractului de concesiune nr. 17454 din 19.12.2007 incheiat intre Consiliul Judetean Vâlcea si Cabinete Medicale Grupate.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarâre privind aprobarea platii cotizatiei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vâlcea catre Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica „ANATOP”, pe anul 2020, in cuantum de 5000 de lei.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarâre privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Vâlcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarâre privind darea in folosinta gratuita, a unui spatiu aflat in domeniul public al Judetului Vâlcea, Sindicatului Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a Judetului Vâlcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Judetul Vâlcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Vâlcea si UAT Orasul Fieni, Judetul Dâmbovita -Centrul National de Informare si Promovare Turistica Fieni.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarâre privind aprobarea implementarii proiectului „JUDETUL VÂLCEA – ORIZONT 2030” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarâre privind eliberarea din functie a domnului Mateescu Romulus - Director Medical al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea.
Descarcare
16 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte