31-01-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 decembrie 2016. Descarcare
2  Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, de la ultima ședință ordinară și până în prezent. Descarcare
3  Informare privind activitatea din trimestrul al IV-lea 2016 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea. Descarcare
4  Raportul Administratorului Special privind activitatea debitoarei CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 1- 31 decembrie 2016. Descarcare
5  Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2017. Descarcare
6  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2017. Descarcare
7  Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017. Descarcare
8  Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017. Descarcare
9  Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea, pentru anul 2017. Descarcare
10  Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe pentru servicii prestate către utilizatori, încasate de Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017. Descarcare
11  Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, pentru anul 2017. Descarcare
12  Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2017. Descarcare
13  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea. Descarcare
14  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. Descarcare
15  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a unor bunuri mobile care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea. Descarcare
16  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru intervenţia în situaţii de urgenţă în zonele montane şi la instalaţiile de transport pe cablu de pe teritoriul localităţii Voineasa. Descarcare
17  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia. Descarcare
18  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri - Flandra Vâlcea S.A. şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia. Descarcare
19  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 41 din 31 august 2016, privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Descarcare
20  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Descarcare
21  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ şi numirea Consiliului Administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Descarcare
22  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie şi numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea. Descarcare
23  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea. Descarcare
24  Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.214 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii şi funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Vâlcea. Descarcare
25  Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.215 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii și funcționării Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia. Descarcare
26  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea. Descarcare
27  Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte