30-05-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 aprilie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 15 mai 2018 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I/2018 Descarcare
5 Raport privind gestionarea patrimoniului Judetului Valcea, pe anul 2017 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si acordarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2018 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 31 martie 2018 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Valcea, adoptata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 81 din 31 mai 2016 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, unitatilor de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul–Oltului, extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" - cod SMIS 14.921 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind stabilirea remuneratiei managerului interimar al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor salariului de baza al administratorului public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Expo-Nord Oltenia S.A. sa aprobe majorarea capitalului social al societatii, cu suma de 50.000 lei Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea listei de candidati din partea actionarului - Judetul Valcea si mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea sa numeasca administratorii provizorii in Consiliul de Administratie al societatii dupa obtinerea Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA" Descarcare
18 Diverse  

Arhiva sedinte