23-09-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate pentru judetul Valcea, prin Ordonanta Guvernului nr. 91/2004, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 65 din 28 mai 2004, referitoare la modificarea organigramei Centrului Judetean de Consultanta Agricola Valcea, aprobarea functiilor publice si statului de functii ale acestuia Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, Invatamant si Cultura Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, pe perioada 2005-2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici, faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare sediu Consiliul Judetean Valcea", municipiul Rm.Valcea Descarcare
7 Preoiect de hotarare privind apribarea documentatiei tehnico-economice faza: Proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare sediu Consiliul Judetean Valcea", municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tahnico-economice faza: Proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Amenajara, extindere si modernizare cladire Cinematograf "Modern" pentru Teatrul "Anton Pann" Rm.Valcea" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Corpului gardienilor Publici Valcea, a Cabanei Petrimanu si a terenului aferent, situate in comuna Malaia, sat Ciunget, judetul Valcea, care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public judtean de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 61 din 28 mai 2004 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 67 din 30 mai 2003 referitoare la asocierea Consiliului Judetean Valcea cu 10 consilii locale pentru pregatirea si promovarea de proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de servicii de gospodarie comunala in judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Inspectoratul de Politie Judetean Valcea pentru implementarea Programului "Pentru comunitate, impreuna cu cetatenii" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind rectificarea listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea pe anul 2004 Descarcare
14 Raportul Comisiei de Analiza a lucrarilor Bibiotecii Judetene "Antim Ivireanul" din Ramnicu Valcea Descarcare
15 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte