25-03-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 februarie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiilor si cotizatiilor platite de Consiliul Judetean Valcea, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru realizarea unor obiective de investitii de interes judetean, pe anul 2010 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 25.039 mii lei din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ - teritoriale, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, pentru anul 2010 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2010 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, in anul 2010 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APAVIL S.A. Valcea, pe anul 2010 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, sau, dupa caz, de sustinatorii legali ai acestora, in anul 2010 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu, pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, in anul 2010 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.64 din 30.04.2009 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului monument istoric, situat in strada V. Olanescu, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea care face parte din "Ansamblul de locuinte", cod LMI 2004: VL - II - s - B - 09620 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului nr.1 din 4 martie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism -- Plan de amenajare a teritoriului judetean Valcea in sistem informational geografic (G.I.S.)-- Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului aferent anului 2009, pentru indeplinirea masurilor cuprinse in Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in judetul Valcea 2008- 2013 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al comunei Budesti si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea si a proiectului "Centru Multifunctional de Servicii Sociale Budesti - Ruda, judetul Valcea" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei lunare pentru bunurile apartinand domeniului public al judetului Valcea, concesionate la S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 114 din 31.07.2009 referitoare la imputernicirea reprezentantului judetului Valcea sa aprobe in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea proiectul de fuziune prin absorbtie a S.C. ACVARIM S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Camerei Agricole Judetene Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte