17-02-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 ianuarie 2015 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, pe trimestrului IV, anul 2014 Descarcare
4 Raport privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in cursul anului 2014 Descarcare
5 Raport privind modul de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatii de interes public, in perioda 01.01.2014-31.12.2014 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Marius Cristian Iliescu, precum si cooptarea acestuia in Comisia juridica Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea: -Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018; -Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2015; -Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018; -Bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne, pe anul 2015; -Repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea arondarii activitatilor de evidenta a persoanelor din localitatile judetului Valcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 158 din 30 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 159 din 30 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 160 din 30 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al Societatii "Parc Ind Valcea" S.A. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Muereasca - Calimanesti", operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a domnului Mihai Octavian Perpelea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a doi membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ al Teatrului “Anton Pann” Ramnicu Valcea Descarcare
20 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul IV, anul 2014 Descarcare
21 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte