31-03-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 februarie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea obiectivului de investitii 'Amenajare, extindere si modernizare Cinematograf Modern din municipiul Ramnicu Valcea, pentru Teatrul Anton Pann' Descarcare
4 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei, pe anul 2009, a Consiliului Judetean Valcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea : Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii a Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, si a repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul municipiilor, oraselor si comunelor, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pe anul 2009 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 13.953 mii lei din sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2009 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico Sociala Ladesti,sau, dupa caz, de sustinatorii legali ale acestora, in anul 2009 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoane cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoanele cu handicap care provin din alte judete Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru reducerea numarului copiilor parasiti in unitatile sanitare, al copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, al gravidelor in risc social si pentru monitorizarea cazurilor de copii care au fost supusi riscului de a fi parasiti in unitatile sanitare reintorsi in familie, pe anul 2009 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 15 din 31 iulie 2008, privind aprobarea traseelor principale si secundare, a autogarilor si statiilor publice aferente traseelor incluse in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu, in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora S.C. CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 'studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Grup Hidroenergetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia - Ramnicu Valcea' Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.1 din 12.03.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, 'Locuinta S+P+1E+M Intrarea Pinului nr.11, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea' Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.133 din 10 august 2007 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 172 din 31.10.2007 referitoare la asocierea judetului Valcea cu judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Valcea in managementul si implementarea proiectului 'Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia' si a contributiei judetului Valcea la implementarea proiectului Descarcare
19 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarilor formulate de numitii Deliu Constantin, Popescu Petre, Cocosi Nicolae, Cocosi Elena, S.C. Predmila Prod S.R.L. Ramnicu Valcea si S.C. I+V S.R.L. Ramnicu Valcea Descarcare
20 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte