12-12-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Convocator Descarcare
1 Proiect de hotarare privind desemnarea unui vicepresedinte care sa exercite atributiile presedintelui Consiliului Judetean Valcea pentru conducerea sedintei extraordinare din data de 12 decembrie 2014 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind desemnarea unui vicepresedinte care sa exercite atributiile presedintelui. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind delegarea unui consilier judetean care sa indeplineasca temporar atributiile vicepresedintelui ce a fost desemnat sa exercite atributiile presedintelui. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflate în contul deschis pe seama Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Judetene Valcea, pe anul 2014. Descarcare

Arhiva sedinte