30-04-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedinţei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Valcea, pe anul 2008 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 2301,0 mii din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locală si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8,0 mii lei pentru realizarea in comun a unor actiuni de interes judetean cu parteneri din societatea civila si utilizarea sumei de 430 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judeţean Valcea pentru acordarea de ajutoare unor unitati administrativ –teritoriale Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 25.000 mii lei, pe termen de 7 ani si 6 luni, pentru realizarea de investitii publice de interes judetean Descarcare
8 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Parohiei Draganu din comuna Valea Mare, a unui autoturism Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 'Scolii Populare de Arte si Meserii' Ramnicu Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene 'Antim Ivireanul' Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, pentru obiectivul de investiţii: 'Reabilitare si modernizare DJ 650 DN 67 - Ocnele Mari - Bunesti, km 5+800 – 11+000', faza 'Studiu de fezabilitate' Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 33 din 27.02.2007, referitoare infiintarea S.C. "AGROFITOSERV VALCEA " S.A., prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judetului Valcea in domeniul privat al judetului Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea promovarii si implementarii proiectului 'Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET GOVORA S.A. – Ramnicu Valcea, in vederea conformarii la cerintele de mediu' in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Valcea cu comuna Mihaesti, in vederea implementarii si promovarii proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti' finantat prin Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare Descarcare
19 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local 'Alimentare cu apa, canalizare, statie de epurare si modernizare drumuri in comuna Perisani, judetul Valcea' Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie 'C. Anastasatu' Mihaesti Descarcare
21 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
50 Hotarare privind repartizarea sumei de 2.119,0 mii lei, din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2009 Descarcare
51 Hotarare privind alocarea sumei de 8,0 mii lei pentru realizarea i comun a unor actiuni de interes judetean cu parteneri din societatea civila si utilizarea sumei de 470 mii lei din fondul de rezerva buqetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru acordarea de ajutoare unor unitati administrativ - teritoriale Descarcare
52 Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
53 Hotarare privind contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 25.000 mii lei, pe termen de 7 ani si 6 luni, pentru realizarea unor investitli publice de interes judetean Descarcare
54 Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Parohiei Draganu din comuna Valea Mare, a unui autoturism Descarcare
55 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
56 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea Descarcare
57 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
58 Hotarare privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
59 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare DJ 650 DN 67 - Ocnele Mari Bunesti, km.5+800 - 11+000", faza "Studiu de fezabilitate" Descarcare
60 Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.33 din 27 februarie 2007, privind infiintarea Societatii Comerciale "AGROFITOSERV VALCEA" S.A. cu actionar unic Judetul Valcea, prin reorganizarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valeea Descarcare
61 Hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetulul Valcea Descarcare
62 Hotarare privind aprobarea propunerii de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean Descarcare
63 Hotarare privind: aprobarea promovarii si implementarii proiectului "Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET GOVORA S.A. - Ramnicu Valcea, in vederea conformarii la cerintele de mediu" in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu Descarcare
64 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea cu Comuna Mihaesti in vederea implementarii si promovarii proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti" finantat prin Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare Descarcare
65 Hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Alimentare cu apa, canalizare, statie de epurare si modernizare drumuri in comuna Perisani, judetul Valcea" Descarcare
66 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihaesti Descarcare
67 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 32 din 14.08.2008 Descarcare
68 Hotarare privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse pentru finantare in cadrul Programului "Electrificare 2007 - 2009" Descarcare
69 Hotarare privind acordul privind trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vladesti (baraj si cladirea centralei), din patrimoniul Societatii Comerciale Hidroelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Valcea, in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare