31-07-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2009, ora 10 Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local si avizarea utilizarii sumei de 86.539 lei de catre SC APAVIL SA VALCEA din cota de dezvoltare, pe anul 2009. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind prelungirea traseului judetean 074 "Balcesti-Babeni-Valea Mare", prevazut in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 -30 iunie 2011, in judetul Valcea, precum si completarea pozitiei 128 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.38 din 31 martie 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind instituirea regimului de arie naturala protejata de interes judetean pentru obiectivul "Cismeaua lui Carstea" din Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 7 din 16.07.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism " Plan Urbanistic General al comunei Fartatesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism " Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Mirajul Oltului -Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti Caciulata". Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil apartinand domeniului privat al judetului Valcea, situat pe terenul aflat in proprietatea domnului Diaconescu Mircea Constantin Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public in domeniul privat al Judetului Valcea, in vederea retrocedarii acestora proprietarilor. Descarcare
13 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II anul 2009 Descarcare
14 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
101 Hotarare privind instituirea regimului de arie naturala protejata de interes judetean pentru obiectivul "Cismeaua lui Carstea" din Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul Valcea Descarcare
102 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local si avizarea utilizarii sumei de 86.539 lei de catre S.C. APAVIL S.A. VALCEA din cota de dezvoltare, pe anul 2009 Descarcare
103 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
104 Hotarare privind prelungirea traseului judetean 074 "Balcesti-Babeni-Valea Mare", prevazut in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 -30 iunie 2011, in judetul Valcea, precum si completarea pozitiei 128 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.38 din 31 martie 2009 Descarcare
105 Hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Valcea Descarcare
106 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea", faza Documentatie de avizare pentru lucrari de interventii Descarcare
107 Hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" si a cheltuielilor aferente implementarii acestuia Descarcare
108 Hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 7 din 16.07.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism " Plan Urbanistic General al comunei Fartatesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism " Descarcare
109 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Mirajul Oltului -Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata". Descarcare
110 Hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil apartinand domeniului privat al judetului Valcea, situat pe terenul aflat in proprietatea domnului Diaconescu Mircea Constantin Descarcare
111 Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al Judetului Valcea, in vederea retrocedarii acestora proprietarilor Descarcare
112 Hotarare privind utilizarea sumei de 138,0 mii lei, repartizata comunei Gusoeni, potrivit punctului 19 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 30 iunie 2009, pentru cofinantarea proiectului "Modernizare drum comunal DC 85 Gusoeni- Gusoianca" Descarcare
113 Hotarare privind repartizarea sumei de 86,0 mii lei, din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Lalosu, in vederea sustinerii proiectului "Refacerea zidului de sprijin si amenajarea platformei drumului vicinal Pilsulesti, km 0+170-0+220, în punctul Pilsulesti, sat Mologesti, comuna Lalosu" Descarcare
114 Hotarare privind imputernicirea reprezentantului judetului Valcea sa aprobe in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea proiectul de fuziune prin absorbtie a S.C. ACVARIM S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
115 Hotarare privind acordul pentru construirea unui cimitir de mici dimensiuni pe terenul, proprietate publica a judetului Valcea, situat in municipiul Ramnicu Valcea, localitatea componenta Troian, judetul Valcea, aflat in folosinta gratuita a Episcopiei Ramnicului, in baza Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 88 din 30 octombrie 2001 Descarcare