23-12-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 noiembrie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2010. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2011. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind scutirea la plata a penalitatilor de intarziere datorate de catre SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, ca urmare a neachitarii la termen a redeventei datorate bugetului propriu al judetului. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de organizare si functionare a Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2011 Descarcare
11 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
141 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, si a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice, pe anul 2010 Descarcare
142 Hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat de la bugetul de stat la nivelul judetulul Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiel Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustineril programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2010 Descarcare
143 Hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 01 ianuarie 2011 Descarcare
144 Hotarare privind scutirea la plata a penalitatilor de intarziere datorate de S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, ca urmare a neachitarii redeventei datorate bugetului propriu al judetului Descarcare
145 Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
146 Hotarare privind modificarea statului de functii al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
147 Hotarare aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
148 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2011 Descarcare