31-05-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 18 aprilie 2008. Descarcare
2 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2008 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice de cultura finantate partial din bugetul local, a anexei nr. 23 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 18/2008 si aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, al bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a Bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S.A. Valcea, prin marirea aportului in natura al Judetului Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judete. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului "Scoala Populara de Arte" (fostul sediu), monument istoric - cod LMI 2005: VL-II-M-B-09629, situat in B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 17, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea si a terenului in suprafata de 1073 mp, reprezentand curtea imobilului. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism -- Plan Urbanistic Zonal "Bloc de locuinte P+6E, Orasul Calimanesti, Judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism -- Descarcare
11 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarii formulata de numitul Bleichman Gheorghe impotriva propunerilor de expropriere, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr. 264 din 30.11.2007 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Institutia Prefectului - Judetul Valcea si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor organizate in judetul Valcea, in vederea promovarii si implementarii proiectului :Public Services in Valcea County - networking for a common mission " (Serviciile publice in judetul Valcea - Parteneriat pentru o misiune comuna), in cadrul mecanismului Financiar SSE. Descarcare
13 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritarea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2008 Descarcare
14 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
95 Hotarare privind repartizarea sumei de 444.000 lei din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2008, in bugetul Orasului Balcesti, pentru cofinantarea proiectului "Sistem zonal de colectare a deseurilor si depozitare temporara in orasul Balcesti" Descarcare
96 Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului, pe anul 2007 Descarcare
97 Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S.A. Valcea prin marirea aportului in natura al judetului Valcea Descarcare
98 Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judete Descarcare
99 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului "Scoala Populara de Arte" (fostul sediu), monument istoric - cod LMI 2004: VL-II-m-B-09629, situat in B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 17, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea si a terenului in suprafata de 1073 mp, reprezentand curtea imobilului Descarcare
100 Hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal, Bloc de locuinte P + 6E partial 7E, orasul Calimanesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
101 Hotarare privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarii formulata de numitul Bleichman Gheorghe impotriva propunerilor de expropriere, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr. 264 din 30.11.2007 Descarcare
102 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Institutia prefectului - Judetul Valcea si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor organizate in judetul Valcea in vederea promovarii si implementarii proiectului "Public Services in Valcea County - Networking for a common mission" (Serviciile publice in judetul Valcea - parteneriat pentru o misiune comuna) in cadrul Mecanismului Financiar SEE Descarcare
103 Hotarare privind numirea doamnei Ionescu Loredana in functia de director adjunct economic al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
104 Hotarare privind solutionarea plangerii prealabile formulata de S.C. DACOS S.R.L. pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008, privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini si a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008-30.06.2011, in judetul Valcea Descarcare
105 Hotarare privind constituirea fondului de rezerva la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, alocarea unor sume oraselor Horezu si Calimanesti si rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2008 Descarcare