31-03-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 februarie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea obiectivului de investitii 'Amenajare, extindere si modernizare Cinematograf Modern din municipiul Ramnicu Valcea, pentru Teatrul Anton Pann' Descarcare
4 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei, pe anul 2009, a Consiliului Judetean Valcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea : Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii a Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, si a repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul municipiilor, oraselor si comunelor, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pe anul 2009 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 13.953 mii lei din sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2009 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico Sociala Ladesti,sau, dupa caz, de sustinatorii legali ale acestora, in anul 2009 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoane cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoanele cu handicap care provin din alte judete Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru reducerea numarului copiilor parasiti in unitatile sanitare, al copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, al gravidelor in risc social si pentru monitorizarea cazurilor de copii care au fost supusi riscului de a fi parasiti in unitatile sanitare reintorsi in familie, pe anul 2009 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 15 din 31 iulie 2008, privind aprobarea traseelor principale si secundare, a autogarilor si statiilor publice aferente traseelor incluse in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu, in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora S.C. CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 'studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Grup Hidroenergetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia - Ramnicu Valcea' Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.1 din 12.03.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, 'Locuinta S+P+1E+M Intrarea Pinului nr.11, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea' Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.133 din 10 august 2007 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 172 din 31.10.2007 referitoare la asocierea judetului Valcea cu judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Valcea in managementul si implementarea proiectului 'Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia' si a contributiei judetului Valcea la implementarea proiectului Descarcare
19 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarilor formulate de numitii Deliu Constantin, Popescu Petre, Cocosi Nicolae, Cocosi Elena, S.C. Predmila Prod S.R.L. Ramnicu Valcea si S.C. I+V S.R.L. Ramnicu Valcea Descarcare
20 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
30 Hotarare privind utilizarea unei sume din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea obiectivului de investitii 'Amenajare, extindere si modernizare cladire Cinematograf Modern din municipiul Ramnicu Valcea pentru Teatrul Anton Pann ' Descarcare
31 Hotarare privind plata cotizatiei pe anul 2009 a Consiliului Judetean Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia Descarcare
32 HOTARARE privind aprobarea: bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2009; Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2009; bugetelor institutillor publice finantate partial din bugetul propriu al judetulul, pe anul 2009; veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009; bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009; repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2009; Descarcare
33 Hoatare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea in bugetul unor municipii, orase si comune, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pe anul 2009 Descarcare
34 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 13.953 mii lei, din sume din taxa pe valoare adauqata, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2009 Descarcare
35 Hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate in Centrul de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, sau, dupa caz, de sustinatorii legali ai acestora, in anul 2009 Descarcare
36 Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate in centrele de ingrijire si asistenta medicala, precum si in centrele de recuperare si reabilitate neuropsihica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea decontarii cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judete Descarcare
37 Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru reducerea numarului copiilor parasiti in unitatile sanitare, al copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, al gravidelor in risc social si pentru monitorizarea cazurilor de copii care au fost supusi riscului de a fi parasiti in unitatile sanitare reintorsi in familie, pe anul 2009 Descarcare
38 HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.15 din 31 iulie 2008, privind aprobarea traseelor principale si secundare, a autogarilor si statiilor publice aferente traseelor incluse in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea Descarcare
39 Hoatare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentelor de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea Descarcare
40 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri, precum si concesionarea acestora Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
41 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Grup hidroenergetic de mica putere pe conducta de alimentare cu apa Cheia - Ramnicu Valcea" Descarcare
42 Hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.1 din 12.03.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 'Locuinta S+P+1E+M, Intrarea Pinului,nr.11, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea' Descarcare
43 HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 133 din 10 august 2007 Descarcare
44 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 172 din 31.10.2007 privind asocierea Judetului Valcea cu Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt in vederea Infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomnunitara Sud - Vest Oltenia Descarcare
45 Hotarare privind aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Valcea in managementul si implementarea proiectului "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Sud - Vest Oltenia" si a contributiei judetului Valcea la implementarea proiectului Descarcare
46 Hotarare privind constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarilor formulate de numitii Deliu Constantin, Popescu Petre, Cocosi Nicolae,Cocos Elena, S.C. PREDMILA PROD S.R.L. Ramnicu Valcea si S.C.I + V S.R.L. Ramnicu Valcea Descarcare
47 Hotarare privind repartizarea sumei de 220,0 mii lei Comunei Malaia, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adauqata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru realizarea proiectului "Valorificarea potentialulul turistic montan si dezvoltarea infrastructurii de agrement in zona Malaia" Descarcare
48 Hotarare privind modificarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
49 Hotarare privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului - Judetean Valcea pe principalele domenii de activitate, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.36 din 11 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare