30-04-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 martie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unei sume repartizata comunei Bunesti, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 25 martie 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, pe anul 2010 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor care se aplica in anul 2010, pentru prestarile de servicii efectuate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea catre persoanele fizice si juridice Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea arondarii referitoare la activitatile de evidenta a persoanelor din localitatile Olanu, Babeni, Francesti, Galicea si Sirineasa Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
9 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I 2010 Descarcare
10 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
39 Hotarare privind modificarea destinatiei unei sume repartizate comunei Bunesti, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 25 martie 2010 Descarcare
40 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, pe anul 2010 Descarcare
41 Hotarare privind aprobarea tarifelor care se aplica in anul 2010, pentru prestarile de servicii efectuate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea catre persoanele fizice si juridice Descarcare
42 Hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
43 Hotarare privind modificarea arondarii referitoare la activitatile de evidenta a persoanelor din localitatile Olanu, Babeni, Francesti, Galicea si Sirineasa Descarcare
44 Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
45 Hotarare privind trecerea unor bunuri din patrimoniul S.C.CET Govora S.A.Ramnicu Valcea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
46 Hotarare privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Valcea si S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, privind implementarea proiectului "Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET Govora S.A.- Ramnicu Valcea, in vederea conformarii la cerintele de mediu" Descarcare
47 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiul de fezabilitate si a analizei cost-beneficiu, pentru obiectivul de investitii"Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET Govora S.A.- Ramnicu Valcea, in vederea conformarii la cerintele de mediu" Descarcare
48 Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii "Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din S.C. CET Govora S.A.- Ramnicu Valcea, in vederea conformarii la cerintele de mediu" Descarcare
49 Hotarare privind modificarea raportului de munca al domnului Mateescu Romulus, Directorul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
50 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Teodorescu Bogdan Alexandru Descarcare
51 Hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a situatiei referitoare la activitatea Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Valcea Descarcare
52 Hotarare privind repartizarea sumei de 500,0 mii lei, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, Primariei Orasului Calimanesti, in vederea sustinerii proiectului "Centrul de Conventii si Expozitii Nord Oltenia Calimanesti", pe anul 2010 Descarcare