28-10-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 2 octombrie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul III 2019 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2019
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2019 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2020 si 2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea pe o perioada de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii atribuirii pana la organizarea licitatiilor electronice in Sistemul Informatic, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor judetene, precum si eliberarea licentelor de traseu pentru traseele judetene ofertate in sedinta de atribuire din data de 10 octombrie 2019, operatorilor de transport rutier declarati castigatori.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean si darea in administrare a unui bun imobil.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea in administrare Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate–Serviciul Teritorial Valcea a unor spatii situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Nicolae Iorga, nr. 20, in suprafata de 110 mp care apartin domeniului public al judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 220 din 26 noiembrie 2018.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor - Municipiul Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Valer Tudor, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea, in orasul Dura, Palestina, in perioada 04-06 noiembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
   Minuta Descarcare
  Procesul-verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 octombrie 2019, ora 10:00 Descarcare
186 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
187 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe pe anul 2019 Descarcare
188 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2019 Descarcare
189 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2019 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2020 si 2021 Descarcare
190 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
191 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
192 Hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Valcea Descarcare
193 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
194 Hotarare privind atribuirea pe o perioada de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii atribuirii pana la organizarea licitatiilor electronice in Sistemul Informatic, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor judetene, precum si eliberarea licentelor de traseu pentru traseele judetene ofertate in sedinta de atribuire din data de 10 octombrie 2019, operatorilor de transport rutier declarati castigatori Descarcare
195 Hotarare privind declararea de interes public judetean si darea in administrare a unui bun imobil Descarcare
196 Hotarare privind darea in administrare Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate–Serviciul Teritorial Valcea a unor spatii situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Nicolae Iorga, nr. 20, in suprafata de 110 mp, care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
197 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.220 din 26 noiembrie 2018 Descarcare
198 Hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
199 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni Descarcare
200 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita Descarcare
201 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
202 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor - Municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
203 Hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Valer Tudor, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea, in orasul Dura, Palestina, in perioada 04-06 noiembrie 2019 Descarcare