27-11-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedinĹŁei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 octombrie 2008 Descarcare
2 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 10 noiembrie 2008 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei arenda, exprimata in natura, pentru anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Ion Cilea - Presedintele Consiliului Judetean Valcea, la seminarul -Energie din resurse regenerabile si deseuri - experienta suedeza-, 8-10 decembrie 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.38 din statul de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, prevazut in anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43/2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea unei sume din cota de 22% din impozitul incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ- teritoriale aflate in situatie de extrema dificultate, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2008 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui autoturism Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, pentru obiectivul de investitii- ''Consolidare pod beton armat pe DJ 654 Valea Cheii – Manastirea Pahomie, km. 5+800'', faza ''documentatie de avizare a lucrarilor de interventii'' Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea 103/1999 de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificările si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 2431 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu ( Valea Raii ), cod LMI/ 2004:8 VL-I-s-A-09508, Municipiul Ramnicu Valcea , Judeţul Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a titulaturii Muzeului Judetean Valcea, in Muzeul Judetean ''Aurelian Sacerdoteanu''. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Stana Constantin, ca membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare
15 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
70 Hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei arenda, exprimata in natura, pentru anul 2009 Descarcare
71 Hotarare privind modificarea pozitiei nr.38 din statul de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 28.03.2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
72 Hotarare privind repartizarea unei sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
73 Hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Ion Cilea - Presedintele Consiliului Judetean Valcea la seminarul 'Energie din resurse regenerabile si deseuri - experienta suedeza' 8 -10 decembrie 2008 Descarcare
74 Hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ - teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate, rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2008 Descarcare
75 Hotarare privind darea in foloslnta qratuita, pe termen limitat, Parohiei Milostea, a unui autoturism Descarcare
76 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: 'Consolidare pod beton armat pe OJ 654 Valea Cheii Manastirea Pahomie, km.5 + 800', faza 'Docurnentatle de avizare a lucrarilor de interventii' Descarcare
77 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
78 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea terenului in suprafata de 2431 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), cod LMII 2004: 8 VL - I - s - A - 09508, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
79 Hotarare privind propunerea de schimbare a titulaturii Muzeului Judetean Valcea, in Muzeul Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Descarcare
80 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea ca membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare