22-07-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 iunie 2014 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing.Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuielilor ale unor institutii publice de interes judetean finantate partial sau integral din venituri proprii si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si concesionarea acestuia Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei de periculozitate si a indemnizatiei de hrana membrilor formatiilor de salvare ale Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentatii de atribuire aferente achizitiilor publice din cadrul proiectului `Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea`. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza `proiect tehnic actualizat`, pentru obiectivul de investitii `Reabilitare si modernizare DJ 651 Pausesti Maglasi –Stoenesti, km 2 + 700 – 7 + 700, comunele Pausesti Maglasi si Stoenesti, judetul Valcea`. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membri in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a domnilor Cocos Vasile si Amza Valeru. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a doi membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
12 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
77 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuielilor ale unor institutii publice de interes judetean finantate partial sau integral din venituri proprii si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014. Descarcare
78 Hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune. Descarcare
79 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si concesionarea acestuia Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea Descarcare
80 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea. Descarcare
81 Hotarare privind acordarea indemnizatiei de periculozitate si a indemnizatiei de hrana membrilor formatiilor de salvare ale Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Valcea. Descarcare
82 Hotarare privind aprobarea unor documentatii de atribuire aferente achizitiilor publice din cadrul proiectului `Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea`. Descarcare
83 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza `proiect tehnic actualizat`, pentru obiectivul de investitii `Reabilitare si modernizare DJ 651 Pausesti Maglasi –Stoenesti, km 2 + 700 – 7 + 700, comunele Pausesti Maglasi si Stoenesti, judetul Valcea`. Descarcare
84 Hotarare privind incetarea calitatii de membri in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a domnilor Cocos Vasile si Amza Valeru. Descarcare
85 Hotarare privind declansarea procedurii de selectie a doi membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare