11-12-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind avizarea listei de candidati din partea actionarului - Judetul Valcea si mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea sa numeasca administratorii in Consiliul de Administratie al societatii dupa obtinerea Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALCEA" Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
223 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
224 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
225 Hotarare privind avizarea listei de candidati din partea actionarului - Judetul Valcea si mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea sa numeasca administratorii in Consiliul de Administratie al societatii dupa obtinerea Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALCEA" Descarcare