10-12-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verpbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetelor institutiilor de cultura cu activitate partial autofinantata, pe anul 2003. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind diminuarea cu suma de 2.600.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate pe anul 2003, pentru judetul Valcea prin anexele 1, 2, 3, 3a si 7b la Legea nr.500/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind numirea doamnei Popescu Elena Florentina in functia de Director al Centrului de Informatii Turistice Valcea. Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
137 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetelor institutiilor de cultura cu activitate partial autofinantata, pe anul 2003 Descarcare
138 Hotarare privind diminuarea cu suma de 2.600.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003 Descarcare
139 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate pe anul 2003, pentru judetul Valcea prin anexele 1, 2, 3, 3a si 7b la Legea nr.500/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 Descarcare
140 Hotarare privind numirea doamnei Popescu Elena Florentina in functia de Director al Centrului de Informatii Turistice Valcea Descarcare
141 Hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Autoritatea Nationala a Persoanelor cu Handicap si Consiliul Local al comunei Milcoiu, judetul Valcea, pentru realizarea Proiectului de reabilitare si darea in folosinta a Centrului de Asistenta si Ingrijire Milcoiu Descarcare