08-06-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza: studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 678 limita judetul Olt – Dragoești - Casa Veche - Dragioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Barsesti -Barza - Budesti (DN7), judetul Valcea” Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 limita judetul Olt – Dragoești - Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Barsești – Barza - Budești (DN7), judetul Valcea“ și a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 limita judetul Olt – Dragoești - Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Barsești – Barza - Budești (DN7), judetul Valcea“ Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind Insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile și completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza: studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizare DJ 703G Jiblea – Salatrucel – Berislavești – Robaia – limita judetul Argeș“, judetul Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 703G Jiblea – Salatrucel – Berislavești – Robaia – limita judetul Argeș“ și a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 703G Jiblea – Salatrucel – Berislavești – Robaia – limita judetul Argeș“ Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
120 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza "Studi de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 678 Limita Judet Olt – Dragoești - Casa Veche - Dragioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Barsesti -Barza - Budesti (DN7), judetul Valcea” Descarcare
121 Hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judetul Olt – Dragoești - Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Barsești – Barza - Budești (DN7), judetul Valcea“ și a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
122  Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judetul Olt – Dragoești - Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Barsești – Barza - Budești (DN7), judetul Valcea“ Descarcare
123  Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile și completarile ulterioare Descarcare
124  Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza "Studiul de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii “Modernizare DJ 703G Jiblea – Salatrucel – Berislavești – Robaia – Limita Judetul Argeș“, judetul Valcea Descarcare
125  Hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 703G Jiblea – Salatrucel – Berislavești – Robaia – limita judetul Argeș“ și a cheltuielilor legate de proiect Descarcare
126  Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 703G Jiblea – Salatrucel – Berislavești – Robaia – limita judetul Argeș“ Descarcare