Prezentare Judet

1 2 3 4
       
5 6 7 8
       
9 10 11 12
       
13 14 15 16
       
17 18 19 20
       

Localizarea judetului Valcea

Judeţul Vâlcea se află în partea central-sudică a României ;
Se întinde de-a lungul bazinului mijlociu al râului Olt, fiind înconjurat de Munţii Cozia la est şi Culmea Căpăţânii în vest.
Judeţul are o suprafaţă de 5,765 km 2- 2.4% din suprafaţa totală a ţării şi o populaţie de 413.570 locuitori ;
Clima judeţului este temperat-continentală, cu slabe influente mediteraneene.
Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea, situat la confluenţa râurilor Olt şi Olăneşti, la poalele dealurilor Capela, Petrişor şi Cetăţuia

 

Structura administrativa

Două municipii: Râmnicu Vâlcea şi Drăgăsani;
Nouă oraşe: Horezu, Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, Ocnele Mari,Brezoi, Bălceşti, Băbeni, Berbeşti;
78 comune

 

Istorie

Materialele arheologice, informaţiile marilor învăţaţi ai lumii antice, vestigiile şi monumentele istorice atestă în judeţul Vâlcea primele urme ale existenţei umane încă din paleolitic, iar descoperirile de la Bugiuleşti (comuna Tetoiu ) transformă judeţul nostru într-unul din locurile de la noi din ţară cu cele mai vechi urme de viaţă şi locuire umană- aproximativ 2.000.000 ani.
Prima mentiune a judetului apare pe data de 8 ianuarie 1392 în Cronicile Mănăstirii Cozia, unde Hrisovul semnat de domnitorul Tării Româneşti, Mircea cel Bătrân, este încă păstrat.

isto1       isto2

 

Prezentare generala

Judeţul se bucură de o geografie variată, de la dealuri şi munţi la văi, ceea ce îl transformă într-un microcosmos al ţării. Aproximativ jumătate din teritoriul său este acoperit de păduri de stejar, fag, conifere sau altă vegetaţie forestieră. În partea nordică, munţii reprezintă peisajul dominant, cu înălţimi de peste 2,200 metri;
Judeţul Vâlcea ascunde numeroase resurse minerale, inclusiv petrol, gaze naturale, sare, precum şi ape minerale recunoscute pentru proprietăţile lor curative : afecţiuni ale aparatului digestiv, diabet, guta, afecţiuni ale aparatului renal, afecţiuni dermatologice, afecţiuni reumatismale.

Potential turistic

Alături de peisagistica pitorească, judeţul Vâlcea este binecuvântat cu o abundenţă de monumente istorice şi ecleziastice, ceea ce îl transformă în a doua destinaţie turistică a ţării din punct de vedere al popularităţii sale.
Bogăţiile judeţului sunt, de asemenea, reprezentate de sursele de ape curative şi miracolele naturale, a căror prezenţă a încurajat dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice.

pottur1  pottur3  pottur4  pottur5

 

Bogatiile judetului Valcea

 

Administratia publica locala

Autorităţile locale sunt constituite în concordanţă cu Legea Administraţiei publice şi Legea alegerilor locale.
Din punct de vedere al stucturii administrative:

Consiliul Judeţean are un rol coordonator şi este direct ales de populaţia judeţului.
La nivel local, primarii şi consilierii locali sunt aleşi prin vot direct, secret şi universal.
Responsabilităţile locale includ:

Primarul conduce administraţia locală şi reprezintă autoritatea locală în relaţiile acesteia cu celelalte instituţii. Primarul este asistat de unul sau doi viceprimari, iar Primarul General al Bucureştiului este ajutat de patru viceprimari.
Guvernul numeşte un Prefect în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, cu rolul de reprezentant si coordonator al activităţii ministerelor la nivelul judeţelor. Prefectul poate acţiona în judecată autorităţile locale pentru decizii considerate ilegale. Prefectura are un grup de specialişti si o structură şi sarcini stabilite de guvern.

Populatia

Aproximativ 60% din populaţie aparţine grupurilor de populaţie activă (15-59 ani pentru bărbaţi şi 15-54 ani pentru femei).
Numărul populaţiei: 413.570
Din care:

 

Infrastructura

Judeţul Vâlcea deţine:

din care 550 km de drumuri naţionale.
Există 7 drumuri naţionale care traversează judeţul. Cel mai important este Drumul European 81, care leagă judeţul Vâlcea cu judeţele Sibiu şi Argeş.
Drumurile judeţului măsoară 1.677 km şi au 389 de poduri, cu o lungime totală de 10.135 m.
Zăcăminte de gaze naturale:
9 localităţi, cu o reţea de distribuţie de 259,2 km.
Surse de apă potabilă:
78 localităţi, dintre care 9 oraşe;
lungimea totală a reţelei de distribuţie: 563,9 km;
o sursă regională de apă potabilă de la Brădisor (52km), care poate fi extinsă până la Drăgăşani, încă 56 de Km.

Industria

 

Agricultura

Total teren arabil: 80,348 ha
Deţinute de sectorul privat:79,398 ha
Total producţie agricolă:

 

Pomicultura si viticultura

Numărul pomilor fructiferi: 4,544,394 Din care: 3,096,547

Producţia totală de fructe: 45,534 tone Din care sectorul privat: 42,351 tone

 

Educatia

Numărul total al elevilor: 80384
Din care :


Număr total profesori: 5403
Din care:

 

Manastiri din judetul Valcea

arnota govora cozia frasinei
Manastirea Arnota Manastirea Govora Manastirea Cozia Manastirea Frasinei
hurez bistrita stanisoara iezeru
Manastirea Hurez Manastirea Bistrita Manastirea Stanisoara Manastirea Iezeru