Buletin informativ, rapoarte de evaluare

Formulare Legea 544/2001

Buletin Informativ, Rapoarte si Dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Rapoarte Unitati Subordonate

  
  Buletin informativ - 2017
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2018
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2017
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2016
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2015
  Buletin informativ - 2016
  Raport privind activitatea desfasurata in anul 2014 de regia autonoma si societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea
  Buletin informativ - 2015
  Buletin informativ - 2014
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2014
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2014
  Raport de informare privind activitatea desfasurata in anul 2013 de regia autonoma si societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea.
  Buletin informativ - 2013
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2013
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 pentru anul 2013
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2012
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 in anul 2012
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2011
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 pe anul 2011
  Buletin informativ - 2011
  Dispozitie pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea in grade, trepte profesionale sau functii superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si din cadrul institutiilor publice care functioneaza in subordinea ori sub autoritatea acestuia
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2010
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 in anul 2010
  Buletin informativ 2009
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2009
  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003
  Buletin informativ 2008
  Dispozitie constituire COMISIE PARITARA
  Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Valcea
  Buletin informativ - 2006