31-10-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2013 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 11 octombrie 2013 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si rectificarea bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din credite interne, pe anul 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr. 13 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 24 din 29 februarie 2012, cu modificarile ulterioare Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.1 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.11 din 31 ianuarie 2013 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind atribuirea directa pe perioada determinata pana la data de 31 decembrie 2013 a licentelor de traseu pentru efectuarea serviciilor de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele: 052 "Dragasani - Glavile – Oltchim" si 053 Ramnicu Valcea - Creteni - Susani (Ramesti) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor necesare obtinerii titlurilor de Parc industrial pentru locatiile din municipiul Dragasani si orasul Balcesti Descarcare
9 Proiect de hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul Judetul Valcea in Consiliul de administratie al S.C. Expo Nord - Oltenia S.A. si mandatarea reprezentantilor judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Expo Nord - Oltenia S.A. sa aprobe numirea acestora Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare Descarcare
11 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
136 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, a Bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din credite interne, precum si rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2013 Descarcare
137 Hotarare privind modificarea pozitiei nr. 13 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.24 din 29 februarie 2012, cu modificarile ulterioare Descarcare
138 Hotarare privind modificarea pozitiei nr.1 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.11 din 31 ianuarie 2013 Descarcare
139 Hotarare privind atribuirea directa pe perioada determinata pana la data de 31 decembrie 2013 a licentelor de traseu pentru efectuarea serviciilor de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele: 052 "Dragasani - Glavile – Oltchim" si 053 Ramnicu Valcea - Creteni - Susani (Ramesti) Descarcare
140 Hotarare privind aprobarea documentatiilor necesare obtinerii titlurilor de Parc industrial pentru locatiile din municipiul Dragasani si orasul Balcesti Descarcare
141 Hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul Judetul Valcea in Consiliul de administratie al S.C. Expo Nord - Oltenia S.A. si mandatarea reprezentantilor judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Expo Nord - Oltenia S.A. sa aprobe numirea acestora Descarcare
142 Hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare Descarcare
143 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA", completarea art.36 - Preturi, tarife si alte surse de venit, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificarile ulterioare Descarcare
144 Hotarare privind constituirea Comisiei pentru analizarea poblemelor generate de divizarea Complexului Energetic Oltenia, care influenteaza activitatea S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, in calitate de operator al sistemului de termoficare urbana si a Consiliului Judetean Valcea, in calitate de actionar unic al acestei societati Descarcare