31-10-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 septembrie 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, alistei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Asistenta Medico Sociala Ladesti si aprobarea Bugetului Fondurilor Externe nerambursabile, pe anul 2007 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului judetean de pietruire, reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 79 din 6 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind asocierea judetului Valcea cu municipiile, orasele si comunele din judetul Valcea, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind asocierea judetului Valcea cu judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD-VEST Oltenia Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean valcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
10 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a unor bunuri care apartin domeniului public al Judetului Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea unui teren in suprafata de 903 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, monument istoric, cod LMI/2004:8 VL-I-s-A-09508 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind inlocuirea unor membrii ai Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Descarcare
13 Proiect de hotarare privind numirea domnului Valimareanu Nicolae in functia de director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
14 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al III - lea 2007 Descarcare
15 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
166 Hotarare privind numirea domnului Valimăreanu Nicolae in functia de director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
167 Hotarare privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
168 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Asistenta Medico – Sociala Ladesti si aprobarea Bugetului Fondurilor Externe nerambursabile, pe anul 2007 Descarcare
169 Hotarare privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea Descarcare
170 Hotarare privind modificarea si completarea Programului judetean de pietruire, reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 79 din 6 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
171 Hotarare privind asocierea Judetului Valcea cu municipiile, orasele si comunele din judetul Valcea, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valcea Descarcare
172 Hotarare privind asocierea Judetului Valcea cu Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti si Olt in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST Oltenia Descarcare
173 Hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
174 Hotarare privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
175 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea unui teren in suprafata de 903 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, monument istoric, cod LMI/ 2004; 8 VL – I – s – A - 09508 Descarcare
176 Hotarare privind inlocuirea unor membri ai Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism Descarcare
177 Hotarare privind incetarea mandatului de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vâlcea al domnului Petrareanu Nicolae si validarea mandatului domnului Neata Eugen, ca membru al acestei autorităţi Descarcare
178 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 169 din 7 octombrie 2005 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea implementarii proiectului „Centrul de Conventii si Expozitii Nord-Oltenia” in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare