31-05-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea între cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Vâlcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei de periculozitate si a indemnizatiei de hrana membrilor formatiilor SALVAMONT ale Serviciului Public Judetean SALVAMONT Valcea. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene a bugetelor unor institutii finantate partial din bugetul propriu al judeului si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, aprobate pe anul 2007 pentru judetul Valcea, prin Legea nr. 486/2006. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, a institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2006. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 12,28 mp, situat la mezaninul Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 176, municipiul Ramnicu Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “Plan Urbanistic General al comunei Mihaesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism”. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, în vederea declararii utilitatii publice a lucrarii “Prelungirea Bulevardul Tineretului, spre sud cu Bulevardul Dem Radulescu, de la intersectia cu str. Lucian Blaga pana la intersectia cu str. Ostroveni”. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si de acoperire a riscurilor al judetului Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Muzeului Judetean Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Memorialului “Nicolae Balcescu”. Descarcare
15 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea in trimestrul I, 2007. Descarcare
16 Informare privind rezultatele economico-financiare pe anul 2006 ale societatilor comerciale la care Consiliul Judetean Valcea are participatii si ale regiei autonome de interes judetean, precum si programul de activitate al acestora, pe anul 2007. Descarcare
17 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura, aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I 2007. Descarcare
18 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
73 Hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala. Descarcare
74 Hotarare privind acordarea indemnizatiei de periculozitate si a indemnizatiei de hrana membrilor formatiilor SALVAMONT ale Serviciului Public Judetean SALVAMONT Valcea. Descarcare
75 Hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene a bugetelor unor institutii finantate partial din bugetul propriu al judeului si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, aprobate pe anul 2007 pentru judetul Valcea, prin Legea nr. 486/2006. Descarcare
76 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a obiectivelor si criteriilor de performanta si a Programului de reducere a creantelor si platilor restante, pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2007 Descarcare
77 Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, a institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2006. Descarcare
78 Hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare. Descarcare
79 Hotarare privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
80 Hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, în vederea declararii utilitatii publice a lucrarii “Prelungirea Bulevardul Tineretului, spre sud cu Bulevardul Dem Radulescu, de la intersectia cu str. Lucian Blaga pana la intersectia cu str. Ostroveni”. Descarcare
81 Hotarare privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Vâlcea Descarcare
82 Hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Muzeului Judetean Valcea. Descarcare
83 Hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Memorialului “Nicolae Balcescu”. Descarcare
84 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Haralambiade Valentin Traian Descarcare
85 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al doamnei Preoteasa Zvetlana Ileana Descarcare