31-05-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 aprilie 2006 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara si alocarea unei sume unor consilii locale, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetului unor institutii de cultura finantate partial din venituri proprii, precum si aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2006. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Valcea, a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a imprumuturilor interne, a fondurilor externe nerambursabile si al fondurilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2005 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.32/2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 31.01.2006 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului de Administratie al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind numirea directorului Centrului Medico-Social Ladesti Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic al Centrului Scolar Bistrita Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale Descarcare
11 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei Ť Plan Urbanistic General al Comunei Titesti – Regulamentul Local de Urbanism ť Descarcare
12 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei Ť Plan Urbanistic General al Comunei Voineasa – Regulamentul Local de Urbanism ť Descarcare
13 Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor – Subprogramul alimentarea cu apa a satelor, potrivit Hotararii Guvernului nr.577/1997, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1256/2005, pe perioada 2006-2008 si dupa 2008, in judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor – Subprogramul pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.577/1997, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1256/2005, pe perioada 2006-2008 si dupa 2008, in judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Balcesti in vederea reabilitarii Grupului Scolar Ť Petrache Poenaru ť din cadrul proiectului Ť Reabilitarea unitatilor de invatamant din judetul Valcea, cuprinse in Anexa la Hotararea Guvernului nr.295/2006 ť Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea in vederea reabilitarii Grupului Scolar Ť Antim Ivireanul ť din cadrul proiectului Ť Reabilitarea unitatilor de invatamant din judetul Valcea, cuprinse in Anexa la Hotararea Guvernului nr.295/2006 ť Descarcare
17 Diverse; Informari Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
66 Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Valcea, a institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a imprumuturilor interne, a fondurilor externe nerambursabile si a fondurilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2005 Descarcare
67 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.32/2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Descarcare
68 Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 31.01.2006 Descarcare
69 Hotarare privind reorganizarea Consiliului de Administratie al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
70 Hotarare privind numirea directorului Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
71 Hotarare privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic al Centrului Scolar Bistrita Descarcare
72 Hotarare privind aprobarea Planului Judetean Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale pe perioada 2006-2008 Descarcare
73 Hotarare privind avizarea documentatiei Ť Plan Urbanistic General al Comunei Titesti – Regulamentul Local de Urbanism ť Descarcare
74 Hotarare privind avizarea documentatiei Ť Plan Urbanistic General al Comunei Voineasa – Regulamentul Local de Urbanism ť Descarcare
75 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Balcesti in vederea reabilitarii Grupului Scolar Ť Petrache Poenaru ť din cadrul proiectului Ť Reabilitarea unitatilor de invatamant din judetul Valcea, cuprinse in Anexa la Hotararea Guvernului nr.295/2006 ť Descarcare
76 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea in vederea reabilitarii Grupului Scolar Ť Antim Ivireanul ť din cadrul proiectului Ť Reabilitarea unitatilor de invatamant din judetul Valcea, cuprinse in Anexa la Hotararea Guvernului nr.295/2006 ť Descarcare