30-11-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea; a Bugetelor de venituri si cheltuieliu ale institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al atelierelor scoala din cadrul Centrului Scolar Bistrita. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.49 din 17.04.2003, privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea, cu modificarile ai completarile ulterioare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Judetului Valcea in domeniul privat al Judetului Valcea, a imobilelor “Cabana Petrimanu” si a terenului aferent, situate in comuna Malaia, judetul Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.93/2004, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate judetului Valcea prin Legea Bugetului de stat pe anul 2004 nr.511/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
5 Proiect de hotararea privind diminuarea cu 99,02 mii lei a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.149 din 15 septembrie. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Centrul Local “Mircea Cel Batran” Ramnicu Valcea, in vederea promovarii proiectului << Managementul ariei naturale protejate Rezervatia Calcescu>>. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Asociatia Pro Expert si Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea in vederea promovarii proiectului <> in cadrul Programului de Granturi al Ambasadei Olandei – MATRA-KAP. Descarcare
8 Nota privind propunerea de solutionare a plangerii prealabile formulata de numitii: SAVU ELENA, SAVU IOANA, SAVU NICOLAE, SAVU ION si GENOIU MARIAN pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.158 din 07.10.2005. Descarcare
9 Informare privind eficienta serviciului politienesc din judetul Valcea, in trimestrul III/2005. Descarcare
10 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
183 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea; a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea; a Bugetelor de venituri si cheltuieliu ale institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al atelierelor scoala din cadrul Centrului Scolar Bistrita, pe anul 2005 Descarcare
184 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.49 din 17.04.2003, privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea, cu modificarile ai completarile ulterioare Descarcare
185 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.93/2004, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate judetului Valcea prin Legea Bugetului de stat pe anul 2004 nr.511/2004, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
186 Hotararea privind diminuarea cu 99,02 mii lei a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.149 din 15 septembrie 2005 Descarcare
187 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Centrul Local “Mircea Cel Batran” Ramnicu Valcea, in vederea promovarii proiectului << Managementul ariei naturale protejate Rezervatia Calcescu>> Descarcare
188 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Asociatia Pro Expert si Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea in vederea promovarii proiectului <> in cadrul Programului de Granturi al Ambasadei Olandei – MATRA-KAP Descarcare
189 Hotarare referitoare la respingerea plangerii prealabile formulata de Savu Ioana, Savu Elena, Savu Ion, Savu Nicolae si Genoiu Marian pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.158 din 07.10.2005, privind declararea de utilitate publica de interes local a lucrarii “Amenajare canal subteran pentru evacuare ape pluviale, Lespezi – localitate componenta a municipiului Ramnicu Valcea” Descarcare