30-06-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 mai 2011 Descarcare
2 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 17 iunie 2011 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 21 % din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinanţare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2011, precum si modificarea destinatiei unor sume repartizate comunelor Creteni, Gusoeni si Alunu, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati sanitare de interes judetean, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical, angajat in unitatile de cult ortodox din judetul Valcea, pe anul 2011 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, judetul Valcea, asupra unor spatii aflate in imobilul situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Regina Maria nr.6, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 55 din 26 aprilie 2011, referitoare la darea in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, a unor sectoare de drum judetean apartinand domeniului public al judetului Valcea si a terenurilor aferente, pe perioada realizarii proiectului prin Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii Descarcare
10 Proiect de hotarare privind declararea unor areale ca zone de risc natural, in baza hartilor de risc la alunecari de teren elaborate pentru localitatile Alunu, Golesti, Muereasca, Runcu, Fartatesti, Pausesti si Baile Olanesti din judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea datei desfasurarii referendumului, ca urmare a suspendarii de drept a Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.75 din 17 iunie 2011, privind consultarea cetatenilor judetului prin referendum, referitor la propunerea de desfiintare a judetului Valcea Descarcare
12 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte