30-06-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2003. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea anexelor a, a1 si a2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.54 din 30 mai 2003, de modificare a repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a valorilor Obiectivelor si criteriilor de performanta ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea, pe anul 2003. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor din cota de impozit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentelor de organizare si functionare a regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea (R.A.D.R.A. Valcea si R.A.J.D.P. Valcea). Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea aprobat prin Hotararea nr.35 din 28 martie 2002. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind trecerea “Centralei Hidroelectrice de Mica Putere Valea lui Stan“ din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Judetean de implementare a Programului National “Romania Curata” Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea raportului intermediar privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse in Planul Judetean Antisaracie si Promovare a Incluziunii Sociale. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Comsa Ioan. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii traseului judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate “TITESTI – RAMNICU VALCEA”. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de reprezentant al judetului Valcea in adunarea generala a actionarilor din SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, a domnului Stancu Dumitru si numirea in aceasta calitate a doamnei Duca Daniela. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind reorganizarea consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea (R.A.D.R.A. Valcea si R.A.J.D.P. Valcea). Descarcare
15 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru in consiliul de administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Valcea, a domnului Manolea-Pirvulescu Ion si numirea in aceasta calitate a domnului Stana Constantin. Descarcare
16 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
71 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, Descarcare
72 Hotarare privind rectificarea anexelor a, a1 si a2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.54 din 30 mai 2003 de modificare a repartizarii pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, aprobate pe anul 2003, pentru judetul Valcea Descarcare
73 Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a valorilor Obiectivelor si criteriilor de performanta ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea, pe anul 2003 Descarcare
74 Hotarere privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003 Descarcare
75 Hotarare privind modificarea regulamentelor de organizare si functionare a regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea (RADRA Valcea si RAJDP Valcea) Descarcare
76 Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Valcea, Descarcare
77 Hotarare privind trecerea “Centralei Hidroelectrice de Mica Putere-Valea lui Stan” din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea Descarcare
78 Hotarare privind aprobarea Programului Judetean pentru implementarea Programului National "ROMANIA CURATA" Descarcare
79 Hotarare pentru aprobarea Raportului intermediar privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse in Planul Judetean Anti- Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale Descarcare
80 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Comsa Ioan Descarcare
81 Hotarare privind aprobarea infiintarii traseului judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate " TITESTI - RAMNICU VALCEA " Descarcare
82 Hotarare privind incetarea calitatii de reprezentant al judetului Valcea in adunarea generala a actionarilor din Societatea Comerciala “CET Govora” – S.A. Ramnicu Valcea a domnului STANCU DUMITRU si numirea in aceasta calitate a doamnei DUCA DANIELA Descarcare
83 Hotarare privind reorganizarea consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
84 Hotarare privind incetarea calitatii de membru in Consiliul de administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Valcea, a domnului ION MANOLEA - PARVULESCU si numirea in aceasta calitate a domnului CONSTANTIN STANA Descarcare
85 Hotarare privind cooptarea domnului COMSA IOAN, consilier judetean, in Comisia pentru organizare si dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, lucrari publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura Descarcare