30-04-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnioarei Hopartean Corina-Cristina. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Stelian Gr. Nicolae. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 27 ianuarie 2004 referitoare la aprobarea baremelor de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si limitele maxime de cheltuieli pentru copiii si tinerii ocrotiti in serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, si pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 1.700.000 mii lei a cotei de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii acesteia pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2004. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 24 septembrie 2003, referitoare la contractarea unui imprumut in suma de 80.000.000 mii lei. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.148 din 16 decembrie 2003 referitoare la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004 pentru judetul Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului imprumutului intern si a bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judeaean Valcea nr.149 din 16 decembrie 2003, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul propriu al judetului, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2004. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea postului prevazut la pozitia nr.34 din anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.59/2003. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.28 din 25 martie 2004 referitoare la infiintarea Societatii Comerciale “APAVIL” S.A. Valcea cu actionari: Judetul Valcea, orasele Brezoi, Calimanesti, Babeni, Baile Olanesti si comunele Daesti si Bujoreni, prin reorganizarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind numirea domnului Florescu Dumitru in functia de “Director” la Directia pentru Protectia Plantelor Valcea. Descarcare
13 DIVERSE Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
43 Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnisoarei Hopartean Corina-Cristina Descarcare
44 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Stelian Gr. Nicolae Descarcare
45 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.5 din 27 ianuarie 2004, referitoare la aprobarea baremelor de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si limitele maxime de cheltuieli pentru copiii si tinerii ocrotiti in serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, PRECUM si pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti Descarcare
46 Hotarare privind majorarea cu suma de 1.700.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2004 Descarcare
47 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 24 septembrie 2003, referitoare la contractarea unui imprumut in suma de 80.000.000 mii lei Descarcare
48 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.148 din 16 decembrie 2003, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004, pentru judetul Valcea Descarcare
49 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului imprumutului intern si a bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Valcea Descarcare
50 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.149 din 16 decembrie 2003, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul propriu al judetului, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2004 Descarcare
51 Hotarare privind modificarea postului prevazut la pozitia nr.34 din anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.59/2003 Descarcare
52 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.28 din 25 martie 2004 referitoare la infiintarea Societatii Comerciale “APAVIL” S.A. Valcea cu actionari: Judetul Valcea, orasele Brezoi, Calimanesti, Babeni, Baile Olanesti si comunele Daesti si Bujoreni, prin reorganizarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea Descarcare
53 Hotarare privind numirea domnului Florescu Dumitru in functia de Director al Directiei judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
54 Hotarare privind darea in administrarea Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, Invatamant si Cultura Valcea a spatiului in suprafata de 147 mp situat in incinta imobilului din str. Regina Maria nr.6, municipiul Ramnicu Valcea Descarcare