3-06-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 mai 2020. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1, nr.2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 92 din 30 aprilie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind infiintarea si desfiintarea unor servicii sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Procesul–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 iunie 2020 Descarcare
112 Hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1, nr.2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 92 din 30 aprilie 2020 Descarcare
113 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
114 Hotarare privind infiintarea si desfiintarea unor servicii sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
115 Hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare