29-11-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 noiembrie 2019. Descarcare
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
4 Diverse.  Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
   Minuta Descarcare
  Procesul – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 29 noiembrie 2019 Descarcare
 211 Hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare Descarcare
 212 Hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019 Descarcare