28-07-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 6 iulie 2006 Descarcare
2 Raportul Presedintelui Consiliului judetean cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului judetean Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara si alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara unor consilii locale, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri judetene si rectificarea bugetului Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, pe anul 2006 Descarcare
4 Proiect de hotarare pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.52/2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si din cota pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 si estimarile pe anul 2008 – 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2006 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr.103 din 22 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "ACCES PRINCIPAL SEDIU CONSILIUL JUDETEAN VALCEA" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Sanda Carmen-Gabriela, director executiv adjunct (economic) al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei publice de conducere de director executiv adjunct (economic) al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, de catre doamna Maria Iuga – Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean în Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind numirea a cate doi reprezentanti în Consiliile Consultative ale spitalelor publice de interes judetean Descarcare
13 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
91 Hotarare privind majorarea fondului de rezerva bugetara si alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara unor consilii locale, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene si rectificarea bugetului Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, pe anul 2006 Descarcare
92 Hotarare pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.52/2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 Descarcare
93 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si din cota pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 si estimarile pe anul 2008 – 2010 Descarcare
94 Hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2006 Descarcare
95 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
96 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "ACCES PRINCIPAL SEDIU CONSILIUL JUDETEAN VALCEA" Descarcare
97 Hotarare privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Sanda Carmen-Gabriela, director executiv adjunct (economic) al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
98 Hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei publice de conducere de director executiv adjunct (economic) al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, de catre doamna Maria Iuga – Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe in cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
99 Hotarare privind desemnarea unui consilier judetean in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
100 Hotarare privind numirea a cate doi reprezentanti in Consiliile Consultative ale spitalelor publice de interes judetean Descarcare
101 Hotarare privind constituirea unei comisii de analiza privind procedura de selectie de oferte eligibile ale potentialilor investitori la S.C. USG S.A. din punctul de vedere al actionarului CET GOVORA Descarcare
102 Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Mihai Aristotel Ungureanu Descarcare