25-08-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si alocarea unei sume din acesta oraşului Babeni, precum si rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2009. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume alocate comunelor Slatioara si Ladesti, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 30.06.2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri Descarcare
8 Proiect de hotarare privind completarea listei cu proiectele prioritare in cadrul "Programului Electrificare 2007-2009", lista aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 97 din 30.06.2009 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 8 din 20.08.2009 al COmisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism -Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea turistica Voineasa, judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism- Descarcare
10 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
116 Hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si alocarea unei sume din acesta, orasului Babeni, precum si rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2009 Descarcare
117 Hotarare privind modificarea destinatiei unor sume alocate Comunelor Slatioara si Ladesti prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 30 iunie 2009 Descarcare
118 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
119 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
120 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri Descarcare
121 Hotarare privind completarea listei cu proiectele prioritare in cadrul Programului "Electrificare 2007 - 2009", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.68 din 30.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
122 Hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr.8 din 20 august 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltarea Infrastructurii de Agrement in Statiunea Turistica Voineasa, Judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism Descarcare
123 Hotarare privind aprobarea garantarii, de catre Consiliul Judetean Valcea, din veniturile proprii ale bugetului judetului, a unui imprumut in suma de 1.500,00 mii lei, care urmeaza a contractat de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea, pe termen de 3 luni Descarcare