24-03-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 6 martie 2006. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene pe anul 2006. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 100.000 lei alocata de la bugetul de stat pe anul 2006, pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31.01.2006, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor aprobate prin Legea nr.379/2005. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.162 din 7 octombrie 2005 referitoare la darea in administrarea Consiliului de Administratie al Centrului Scolar Bistrita a unor bunuri (constructii si teren aferent acestora) care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in comuna Costesti, judetul Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul pentru dezvoltare regionala, pe anul 2006. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei Consiliului Judetean Valcea pe anul 2006, catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Valcea la implementarea si cofinantarea proiectului “Managementului si imbunatatirea centrelor de cazare pentru tineri in Romania” - elaborat de Organizatia Neguvernamentala Somepro – Belgia in cadrul Programului de Cooperare dintre Guvernul Flamand si noile tari candidate pentru integrarea in Uniunea Europeana. Descarcare
11 Proiect de dezvoltare si modernizare a SC CET Govora SA Ramnicu Valcea pe termen mediu: prezinta domnul director general Mihai Balan. Descarcare
12 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
32 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene pe anul 2006. Descarcare
33 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 100.000 lei alocata de la bugetul de stat pe anul 2006, pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
34 Hotarare privind modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31.01.2006, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor aprobate prin Legea nr.379/2005. Descarcare
35 Hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
36 Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.162 din 7 octombrie 2005 referitoare la darea in administrarea Consiliului de Administratie al Centrului Scolar Bistrita a unor bunuri (constructii si teren aferent acestora) care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in comuna Costesti, judetul Valcea. Descarcare
37 Hotarare privind stabilirea contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul pentru dezvoltare regionala, pe anul 2006. Descarcare
38 Hotarare privind plata cotizatiei Consiliului Judetean Valcea pe anul 2006, catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
39 Hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Valcea la implementarea si cofinantarea proiectului “Managementului si imbunatatirea centrelor de cazare pentru tineri in Romania” - elaborat de Organizatia Neguvernamentala Somepro – Belgia in cadrul Programului de Cooperare dintre Guvernul Flamand si noile tari candidate pentru integrarea in Uniunea Europeana. Descarcare