Buget pe surse financiare

 

2020

# Descarcare
  (25.11.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020 Descarcare
  (20.10.2020) Hotarare privind validarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Valcea nr.356 din 6 octombrie 2020 privind aprobarea majorarii bugetului propriu al Judetului Valcea cu suma de 389,25 mii lei si a bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, in baza prevederilor art.25, alin. (14), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.135/2020, rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
  (18.09.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
  (31.08.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020 Descarcare
  (07.08.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri şi poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
  (31.07.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
  (29.06.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
  (29.05.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
  (30.04.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 Descarcare
  (09.04.2020) Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020 Descarcare
  (25.03.2020) Hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 Descarcare
  Proiectul Bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2020 Descarcare
  (31.01.2020) Hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 Descarcare
  (18.02.2020)Hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; aprobarea Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, pe anul 2020 Descarcare