Proiecte de hotarari cu caracter normativ supuse dezbaterii publice inaintea adoptarii lor de catre Consiliul Judetean Valcea

Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2019 (8 ianuarie 2019) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2019 (15 ianuarie 2019) Descarcare
3 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (25 ianuarie 2019) Descarcare
 4 Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de atribuire si a punctajelor in cazul atribuirii directe, pe perioada determinata, a licentei de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate pe traseele judetene cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, valabil pana la 02 decembrie 2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (25 ianuarie 2019) Descarcare
 5 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se aplica de catre Serviciul public de turism, agrement si servicii din cadrul obiectivului de investitii Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata, pe anul 2019 (20 februarie 2019) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor si a violentei in familie (27 februarie 2019) Descarcare
7 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural (13 mai 2019) Descarcare
8 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii guvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea (13 mai 2019) Descarcare
9 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania (15 mai 2019) Descarcare
10 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele sportive de utilitate publica (15 mai 2019) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (21 mai 2019) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul pentru Persoane Varstnice Nicolae Balcescu si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere (21 mai 2019) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local (6 august 2019, 1 octombrie 2019, 3 octombrie 2019) Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de steag al Judetului Valcea (14 august 2019, 19 august 2019, 27 august 2019, 6 septembrie 2019, 1 octombrie 2019, 3 octombrie 2019) Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Regulament de acordare a stimulentelor financiare elevilor din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Valcea care au obtinut distinctii, medalii si premii speciale la competitiile scolare, media 10 la examenul national de Bacalaureat sau la Evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a (14 august 2019, 1 octombrie 2019, 3 octombrie 2019) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea (14 octombrie 2019) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in judetul Valcea (14 octombrie 2019) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judetul Valcea, actualizat, in cadrul proiectului Fazarea proiectului - Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea (22 octombrie 2019) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.29 din Anexa nr.11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018 (23 octombrie 2019) Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.89 din 30 mai 2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" - cod SMIS 14921 (23 octombrie 2019) Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea (23 octombrie 2019) Descarcare
22 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia (29 octombrie 2019) Descarcare
23 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2020 (4 noiembrie 2019) Descarcare
24 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2020 (4 noiembrie 2019) Descarcare
25 Proiect de hotarare  privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2020 (13 noiembrie 2019) Descarcare