Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice

Proiecte de hotarari

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea pe anul 2021 (data publicarii documentului: 10 decembrie 2020 - anunt 18827/ 10.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti (data publicarii documentului: 23 noiembrie 2020 - anunt 17764/ 23.11.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare  privind stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021 (data publicarii documentului: 6 noiembrie 2020 - anunt 16893/6 noiembrie 2020; 29 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 243/22.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2021 (data publicarii documentului: 2 noiembrie 2020 - anunt 16517/2 noiembrie 2020; 18 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 224/17.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei arenda, exprimata in natura, pentru anul 2021 (data publicarii documentului: 2 noiembrie 2020 - anunt 16516/2.11.2020; 18 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 225/17.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Valcea (data publicarii documentului: 26 octombrie 2020 - anunt 16146/ 26.10.2020; 18 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 226/17.12.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Judetului Valcea 2015-2022 (data publicarii documentului: 13 octombrie 2020 - anunt 15461/13.10.2020; 14 decembrie 2020: avize si Hotararea nr. 212/25.11.2020) Descarcare
  Proiecte de hotarare privind punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2020 in domeniul transportului public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Valcea (data publicarii documentului: 20 august - anunt 12468/20.08.2020; 30 octombrie 2020: avize si Hotararea nr. 187/20.10.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobara Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii - pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul - Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata" (data publicarii documentului: 07 august 2020 - anunt 11822/07.08.2020; 17 septembrie 2020: avizele comisiilor; 23 septembrie 2020: Hotararea nr. 176/18.09.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Valcea (data publicarii documentului: 23 iulie 2020 - anunt 10973/23.07.2020; 17 septembrie 2020: avizele comisiilor; 23 septembrie 2020: Hotararea nr. 175/18.09.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228 din 23 decembrie 2019, privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul contructiilor din competenta de autorizare a Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2020 (data publicarii documentului: 01 iulie 2020 - anunt 9714/01.07.2020; 28  si 31 august 2020: avizele comisiilor; 2 septembrie 2020: Hotararea nr. 153/31.08.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" (data publicarii documentului: 26 iunie 2020 - anunt 9509/26.06.2020; 28 si 31 august 2020: avizele comisiilor; 2 septembrie 2020: Hotararea nr. 152/31.08.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 9 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, care cuprinde taxele si tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul Anton Pann Ramnicu Valcea in anul 2020. (data publicarii documentului: 23 iunie 2020 - anunt 9299/23.06.2020; 28 si 31 august 2020: avizele comisiilor; 2 septembrie 2020: Hotararea nr. 156/31.08.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (data publicarii documentului: 15 aprilie 2020 - anunt nr. 5822/15.04.2020; 4 iunie 2020: avizele comisiilor; 15 iunie 2020: Hotararea nr. 115/03.06.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea, pentru anul 2020". (data publicarii documentului: 6 aprilie 2020 - anunt nr. 5288/06.04.2020; 29 mai 2020: avizele comisiilor; 3 iunie 2020: Hotararea nr. 111/29.05.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 10 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, referitoare la taxele scolare propuse pentru anul scolar 2019-2020 la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si modificarea Anexei nr. 11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 228/23.12.2019, care cuprinde tarifele pe tipuri de activitati desfasurate de Directa Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2020 (data publicarii documentului: 23 martie 2020 - anunt 4580/23.03.2020; 29 mai 2020: avizele comisiilor; 3 iunie 2020: Hotararea nr. 110/29.05.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele sportive de utilitate publica (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3844/10.03.2020; 29 aprilie 2020: avizele comisiilor; 5 mai 2020: Hotararea nr.98/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii guvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea (data publicarii documentului: 2 aprilie 2020/anunt nr.5144/02.04.2020; 10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3842/10.03.2020; 29 aprilie 2020: avizele comisiilor; 5 mai 2020: Hotararea nr.96/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3841/10.03.2020; avizele comisiilor: 29 aprilie 2020; 5 mai 2020: Hotararea nr.97/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local (data publicarii documentului: 10 martie 2020/anunt nr.3840/10.03.2020; 29 aprilie 2020: avizele comisiilor; 5 mai 2020: Hotararea nr.99/30.04.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a acestuia (data publicarii documentului: 2 aprilie 2020/anunt nr.5144/02.04.2020; 10 martie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 (data actualizare material: 4 martie 2020, 12 februarie 2020, 7 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea (21 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti (9 ianuarie 2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in judetul Valcea, valabil pana la 30.06.2023 (data publicarii documentului: 2 aprilie 2020 (Legea nr. 34/2020), 1 aprilie 2020 (proiect de hotarare nr. 108/11.02.2020 si propuneri), 9 ianuarie 2020/anunt nr. 305/09.01.2020) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 (data actualizare material: 4 martie 2020, 12 februarie 2020, 7 ianuarie 2020) Descarcare

ARHIVA

 

#Descrierea proiectului (2019)Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2019 (8 ianuarie 2019) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2019 (15 ianuarie 2019) Descarcare
3 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (25 ianuarie 2019) Descarcare
 4 Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de atribuire si a punctajelor in cazul atribuirii directe, pe perioada determinata, a licentei de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate pe traseele judetene cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, valabil pana la 02 decembrie 2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (25 ianuarie 2019) Descarcare
 5 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se aplica de catre Serviciul public de turism, agrement si servicii din cadrul obiectivului de investitii Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata, pe anul 2019 (20 februarie 2019) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor si a violentei in familie (27 februarie 2019) Descarcare
7 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural (13 mai 2019) Descarcare
8 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii guvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea (13 mai 2019) Descarcare
9 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania (15 mai 2019) Descarcare
10 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele sportive de utilitate publica (15 mai 2019) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (21 mai 2019) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul pentru Persoane Varstnice Nicolae Balcescu si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere (21 mai 2019) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local (6 august 2019, 1 octombrie 2019, 3 octombrie 2019) Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de steag al Judetului Valcea (14 august 2019, 19 august 2019, 27 august 2019, 6 septembrie 2019, 1 octombrie 2019, 3 octombrie 2019) Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Regulament de acordare a stimulentelor financiare elevilor din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Valcea care au obtinut distinctii, medalii si premii speciale la competitiile scolare, media 10 la examenul national de Bacalaureat sau la Evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a (14 august 2019, 1 octombrie 2019, 3 octombrie 2019) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea (14 octombrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, in judetul Valcea (14 octombrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judetul Valcea, actualizat, in cadrul proiectului Fazarea proiectului - Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea (22 octombrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.29 din Anexa nr.11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018 (23 octombrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.89 din 30 mai 2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" - cod SMIS 14921 (23 octombrie 2019, 10 decembrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea (23 octombrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
22 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia (29 octombrie 2019, 31 ianuarie 2020, 6 februarie 2020) Descarcare
23 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2020 (4 noiembrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
24 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2020 (4 noiembrie 2019, 16 decembrie 2019, 18  decembrie 2019) Descarcare
25 Proiect de hotarare  privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2020 (13 noiembrie 2019, 23 decembrie 2019, 30 decembrie 2019) Descarcare
#Descrierea proiectului (2018)Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programe/proiecte de activitate sportiva (16 ianuarie 2018) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. (22 februarie 2018) Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico-sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2018 (28 februarie 2018) Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, unitatilor de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (19 aprilie 2018) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul-Oltului, extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Călimanesti-Caciulata" - cod SMIS 14.921 (23 aprilie 2018) Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea (7 mai 2018) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate în domeniul cultural (10 mai 2018) Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea (24 mai 2018) Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (20 iunie 2018) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea (27 iunie 2018) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean Valcea (13 iulie 2018) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările si completarile ulterioare (8 august 2018) Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizre si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea (23 octombrie 2018) Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea (26 octombrie 2018) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura,pentru anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor ce se vor aplica în anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea (22 noiembrie 2018) Descarcare
#Descrierea proiectuluiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (30 martie 2015) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea a Consiliului Judetean Valcea (27 iulie 2015) Descarcare
3 Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022 (29 iunie 2015); Anunt privind dezbaterea publica din data de 23 iulie 2015 (postat in data de 13 iulie 2015); Minuta incheiata la sesiunea de dezbatere publica privind prezentarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022 incheiata in data in data de 9 iulie 2015 (postata in data de 17 iulie 2015); Recomandarile colectate; Versiunea imbunatatita a Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022, dupa cele doua dezbateri publice (postata in data de 27 iulie 2015); Minuta incheiata la sesiunea de dezbatere publica privind prezentarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022 incheiata in data de 23 iulie 2015 (postata in data de 30 iulie 2015);Varianta finala a actului normativ(postata in data de 08 septembrie 2015) Descarcare
4 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in jud Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr 87 din 28 dec. 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (30 septembrie 2015) Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2016. (15 Octombrie 2015) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2016. (17 noiembrie 2015) Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe pentru servicii prestate catre utilizatori, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, in anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2016 (4 decembrie 2015) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2016 (4 decembrie 2015) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea (9 decembrie 2015) Descarcare
14 Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 26 februarie 2010, privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare (27 ianuarie 2016) Descarcare
15 Studiu de oportunitate si regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Valcea (6 aprilie 2016) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (14 aprilie 2016) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind procedura de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale la bugetul propriu al judetului Valcea, in baza prevederilor Legii nr. 207/2015, privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ( 13 mai 2016 ) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (17 iunie 2016) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 229 din 27 noiembrie 2015, privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2016. (29 iunie 2016) Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea (19 august 2016) Descarcare
21 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2017 (11 noiembrie 2016) Descarcare
22 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2017 (11 noiembrie 2016) Descarcare
23 Proiect de hotarare  privind aprobarea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2017 (16 noiembrie 2016) Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Valcea" (18 noiembrie 2016) Descarcare
25 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
26 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
27 Proiect de hotarare privind actualizarea unor taxe pentru servicii prestate catre utilizatori, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
28 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
29 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
30 Anunt privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti (12 ianuarie 2017) Descarcare
31 Anunt privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea (26 ianuarie 2017) Descarcare
32 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2017 (24 februarie 2017) Descarcare
33 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (24 februarie 2017) Descarcare
34 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. (28 februarie 2017) Descarcare
35 Proiecte de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor, procedurilor si a atributiilor specifice in baza carora Presedintele Consiliului Judetean Valcea numeste si elibereaza din functie administratorul public (21 martie 2017) Descarcare
36 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Memorialului Nicolae Balcescu (25 mai 2017) Descarcare
37 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (25 mai 2017) Descarcare
38 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea (25 mai 2017) Descarcare
39 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor (23 august 2017) Descarcare
40 Proiect de hotarare privind instituirea de taxe speciale pentru functionarea Serviciului Public Judetean "Salvamont - Salvaspeo" Valcea (13 septembrie 2017) Descarcare
41 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism (28 septembrie 2017) Descarcare
42 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2018 (10 noiembrie 2017) Descarcare
43 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2018 (14 noiembrie 2017) Descarcare
44 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2018 (4 decembrie 2017) Descarcare

Proiecte de dispozitii

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
  Proiect de dispozitie privind aprobarea Codului de Conduita Etica si Profesionala al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea (7 ianuarie 2020) Descarcare

ARHIVA

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
    Descarcare