Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice

Proiecte de hotarari

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea (data publicarii documentului: 14 iulie 2021 - anunt 11429/14.07.2021; 2 septembrie 2021 - avize si Hotararea nr. 171/31.08.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de asigurare a serviciilor publice de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Valcea pentru care s-a emis ordin de plasare in adapost (data publicarii documentului: 18 iunie 2021 - anunt 9827/18.06.2021; 2 septembrie 2021 - avize si Hotararea nr. 170/31.08.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2021 (data publicarii documentului: 10 iunie 2021 - anunt 9362/10.06.2021; 4 august 2021 - avize si Hotararea nr. 148/30.07.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Teatrului Anton Pann Ramnicu Valcea (data publicarii documentului: 10 iunie 2021 - anunt 9361/10.06.2021; 4 august 2021 - avize si Hotararea nr. 147/30.07.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a serviciilor publice de transport persoane, pentru Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Valcea, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2027 (data publicarii documentului: 8 iunie 2021 - anunt 9146/07.06.2021; 26.07.2021 - Recomandari) Descarcare
  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si pot beneficia de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea (data publicarii documentului: 14 mai 2021 - anunt 7909/14.05.2021; 4 august 2021 - avize si Hotararea nr. 146/30.07.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea (data publicarii documentului: 7 mai 2021 - anunt 7456/07.05.2021; 30 iunie 2021 - avize si Hotararea nr. 138/25.06.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 8 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pozitiile nr.9, nr. 10, nr.11 si nr. 12. (data publicarii documentului: 20 aprilie 2021 - anunt 6519/20.04.2021; 30 iunie 2021 - avize si Hotararea nr. 132/25.06.2021) Descarcare
  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (data publicarii documentului: 29 martie 2021 - anunt 5058/29.03.2021; 4 iunie 2021 - avize si Hotararea nr. 122/28.05.2021) Descarcare