LEGEA 544/2001 -ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

#Formulare Legea 544/2001Descarcare
1 Model - Formular-tip cerere de informatii de interes public Descarcare
2 Model - Reclamatie administrativa (1) Descarcare
3 Model - Reclamatie administrativa (2) Descarcare
4 Model - Scrisoare de raspuns la cerere Descarcare
5 Model - Raspuns la reclamatie DescarcareBuletin Informativ, Rapoarte si Dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Rapoarte Unitati SubordonateDescarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2017 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2016 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2015 Descarcare
Raport privind activitatea desfasurata in anul 2014 de regia autonoma si societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Buletin informativ - 2015 Descarcare
Buletin informativ - 2014 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2014 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001 in anul 2014 Descarcare
Raport de informare privind activitatea desfasurata in anul 2013 de regia autonoma si societatile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
Buletin informativ - 2013 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2013 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 pentru anul 2013 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2012 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 in anul 2012 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2011 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 pe anul 2011 Descarcare
Buletin informativ - 2011 Descarcare
Dispozitie pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea in grade, trepte profesionale sau functii superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si din cadrul institutiilor publice care functioneaza in subordinea ori sub autoritatea acestuia Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2010 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 in anul 2010 Descarcare
Buletin informativ 2009 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2009 Descarcare
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 / 2003 Descarcare
Buletin informativ 2008 Descarcare
Dispozitie constituire COMISIE PARITARA Descarcare
Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Buletin informativ - 2006 Descarcare